UNIT4 SE | Mapa strony | Kontakt
Rozwiązania biznesowe - marketing
Tworzenie i wprowadzanie produktu na rynek z reguły wymaga specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów. Zanim produkt przebrnie od fazy innowacji do towaru nabywanego przez klientów konieczne jest zbieranie i weryfikacja wiedzy w poprzek całej organizacji (m.in. badania i rozwój, marketing, prawo, sprzedaż).

Jednocześnie poważnym ograniczeniem w przepływie wiedzy są bariery organizacyjne, geograficzne, nieformalne, czy psychologiczne. W efekcie tworzony produkt jest z definicji niedoskonały w aspekcie posiadanych przez organizację kompetencji i dopiero w zderzeniu z rynkiem, w kolejnych iteracjach uzyskuje właściwą postać. To wydłuża nie tylko czas dotarcia na rynek, ale i zwrot z inwestycji.

Należy pamiętać, że innowacje powstają nie tylko w dziale R&D, ale w całej organizacji, a także poza nią. Bez sprawnego kanału komunikacji duża ich część może umknąć uwadze przedsiębiorstwa.

Nasze rozwiązania wspierają proces marketingowy w następujących obszarach:
  • Analiza marketingowa (szybka lokalizacja zmian na rynku i problemów związanych z produktami i usługami)
  • Badania rynku (wzrost jakości prowadzonych badań przez zbudowanie wewnętrznej bazy wiedzy i udostępnienie jej na potrzeby działania zespołowego)
  • Wprowadzanie produktów na rynek (skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek)
  • Transfer wiedzy o nowych produktach
  • Stymulacja procesów innowacyjnych


Analiza marketingowa

Podstawową potrzebą analityków rynku pracujących w dziale marketingu jest dostęp do najświeższych informacji dotyczących dostępnej na rynku oferty produktowej. Rozwiązanie PYTON Market Analyst pozwala na gromadzenie informacji publikowanych na stronach internetowych, tworzenie analiz porównawczych dla ofert dostępnych na rynku oraz rejestrację niepotwierdzonych informacji rynkowych przesyłanych przez sprzedawców. Analitycy informowani są automatycznie o zmianach na rynku dzięki czemu mogą błyskawicznie reagować na nowe warunki.

Badania rynku

Dzięki naszemu rozwiązaniu poświęconemu badaniom rynku analitycy mogą przeprowadzać ankiety, sondaże oraz gromadzić dane w wewnętrznej bazie wiedzy. Baza danych o rynku wraz z narzędziami analitycznymi udostępniona jest na potrzeby działania zespołowego.

Transfer wiedzy o nowych produktach

Handlowiec, który nie rozumie zasad funkcjonowania produktu, usługi czy akcji promocyjnej, nie skorzysta z niej i nie osiągnie zaplanowanego poziomu sprzedaży. W warunkach silnej konkurencji i szybko zmieniającego się rynku wiedza produktowa w działach sprzedaży pozyskiwana jest głównie poprzez transfer wiedzy o nowych produktach.

Wprowadzanie produktów na rynek

Wielość, duża złożoność i zmienność produktów może powodować, że handlowcy skupiają się na oferowaniu tych, które znają zamiast tych, na których zależy firmie. W oparciu o nasze rozwiązania dział marketingu może stworzyć Encyklopedię Marketingową zawierającej kompletną wiedzę o wszystkich produktach. Encyklopedia Marketingowa składa się z dowolnej liczby Kart Produktów, które integrują w sobie informacje dotyczące danego produktu: notki, dokumenty, ciekawe odpowiedzi, ekspertów, przepisy firmowe, plotki z rynku i inne. Utrzymaniem jakości informacji na karcie produktu zajmują się kompetentni eksperci, natomiast rolą menadżera produktu jest zintegrowanie tych informacji w jednym miejscu.

Stymulacja procesów innowacyjnych

W gospodarce opartej na wiedzy sukces rynkowy uzależniony jest od prawidłowego przebiegu procesów innowacyjnych. Nasze rozwiązania pozwalają na zarządzanie procesem innowacyjnym poprzez lokalizację i gromadzenie innowacji z całej organizacji a następnie pomiar wpływu innowacji na proces sprzedażowy. Dzięki naszym rozwiązaniom możliwe jest wytworzenie synergii pomiędzy działaniami specjalistów z różnych obszarów co prowadzi do optymalnego przebiegu procesów innowacyjnych.

Kliknij w link , aby zamówić więcej materiałów.
 
Kontakt z konsultantem
Kontakt z Pyton Management

Masz pytanie?
- oddzwonimy w ciągu 48h
MS Gold Certified Partner

UNIT4 Software Engineering jest Złotym Partnerem Microsoft

MS Gold Certified Partner logo

Produkty PYTON

PYTON Structure

PYTON Knowledge base

PYTON Collaborate