UNIT4 SE | Mapa strony | Kontakt
Rozwiązania biznesowe - badania i rozwój
W obliczu silnej konkurencji na rynku organizacje produkcyjne coraz więcej inwestują w badania i rozwój. Rozwiązania firmy Pyton powodują, że nakłady na badania i rozwój wykorzystywane są w sposób bardziej wydajny.

Oferujemy rozwiązania z następujących zakresów:
  • Zarządzanie projektami
  • Rozwijanie produktu
Zarządzanie projektami

Głównym czynnikiem sukcesu w zarządzaniu projektami jest zorganizowanie komunikacji pomiędzy członkami zespołu projektowego. Nasze rozwiązanie pozwala Kierownikowi Projektu na zgromadzenie wszystkich istotnych dokumentów projektowych (PID, harmonogram, itp.), newsów oraz wizytówek członków zespołu projektowego.

Moduł kalendarzowy wraz z listą zadań pozwala na organizację pracy a narzędzia takie jak chat, lista dyskusyjna i dostęp do poczty ułatwiają wymianę informacji pomiędzy cżłonkami zespołu.

Rozwijanie produktu

Nasze rozwiązanie wychodzi na przeciw potrzebom działów produkcji rozwijających kolejne wersje produktu w stałych cyklach produkcyjnych. Wraz z produktem rozwijana jest dokumentacja techniczna, podlegająca mechanizmom wersjonowania w sposób pozwalający na tworzenie statycznych obrazów dokumentacji odpowiadającym kolejnym wersjom produktu.

Dzięki naszemu rozwiązaniu zespół zadaniowy może pracować w obrębie poświęconego mu obszaru roboczego zawierającego wszystkie istotne obiekty wiedzy podlegające współdzieleniu i współtworzeniu. Członkowie zespołu mogą wymieniać się posiadanymi dokumentami, wiadomościami email, materiałami multimedialnymi oraz współtworzyć je, poprzez jednoczesną edycję, np. za pomocą edytora MS Word. System dba o nanoszenie zmian w dokumentach wprowadzanych przez wiele osób.

Zarządzanie wiedzą

Wiele procesów zarządzania wiedzą nie jest związana z konkretnym procesem biznesowym. Wśród ogólnych procesów zarządzania wiedzą, dających się zastosować w wielu procesach biznesowych nasze rozwiązania wspierają:
  • Pomiar stanu wiedzy w organizacji
  • Gromadzenie doświadczeń


Pomiar stanu wiedzy w organizacji

System PYTON Structure zawiera narzędzia pozwalające na modelowanie i zarządzanie procesami wiedzy zachodzącymi w organizacji. Kierownictwo podejmuje decyzje dotyczące wiedzy w organizacji na podstawie pomiaru stanu wiedzy w organizacji. System pozwala na bieżące monitorowanie stanu procesów zachodzących w organizacji i wskazuje procesy niezgodne z ustalonym dla nich przebiegiem wzorcowym dzięki czemu możliwa jest szybka reakcja kierownictwa (powielenie dobrych praktyk w organizacji lub interwencja w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości).

Gromadzenie doświadczeń

Każda organizacja posiada duży zasób informacji w postaci materiałów drukowanych, płyt CD, wersji demo produktów, zdjęć, dokumentów elektronicznych. Wiedza pochodząca z otoczenia organizacji jest równie cenna jak wiedza produkowana w jej wnętrzu. Nasze rozwiązania pozwalają na stworzenie biblioteki – firmowej bazy wiedzy. W ten sposób pracownicy uzyskują proste i efektywne narzędzie do współdzielenie materiałów z innymi członkami organizacji. Gromadzona informacja pozwala na stały rozwój wykorzystujący nabyte doświadczenia.

Kliknij w link , aby zamówić więcej materiałów.
 
Kontakt z konsultantem
Kontakt z Pyton Management

Masz pytanie?
- oddzwonimy w ciągu 48h
MS Gold Certified Partner

UNIT4 Software Engineering jest Złotym Partnerem Microsoft

MS Gold Certified Partner logo

Produkty PYTON

PYTON Structure

PYTON Knowledge base

PYTON Collaborate