UNIT4 SE | Mapa strony | Kontakt
Audyt organizacji, procesów i ISO

Motto: "Prawem nowej gospodarki nie jest już zasada, że duże połyka małe, ale, że szybkie zjada powolne. Więc i Ty wprowadzaj zmiany w firmie, jak najszybciej możesz"

Pyton Management świadczy wysokospecjalizowane usługi z zakresu Audytu organizacji klienta, audytu procesów biznesowych i produkcyjnych w organizacji klienta oraz z zakresu wdrażania ISO w organizacji klienta

Tylko przygotowanie i wdrożenie System Zarządzania Jakością zgodnego ze standardami podejścia procesowego - traktowanego jako System Zarządzania Firmą zapewni szybkie zmiany w Twojej firmie.

Przedsiębiorstwa działają dziś w bardzo zmiennym i niepewnym otoczeniu, a nacisk konkurencji wymusza ciągłą poprawę ekonomicznej efektywności. To sytuacja zasadniczo odmienna od tej, jaką mieliśmy piętnaście, a nawet dziesięć lat temu. Toteż dla wielu przedsiębiorców, warunkiem przetrwania jest stały rozwój, zwiększenie elastyczności i wzmożona innowacyjność. Zmieniają się, więc - reorganizują swoje struktury i procesy, reformują układ społeczny i decyzyjny, przebudowują więzi z dostawcami i odbiorcami. Zdolność do ciągłej Zmiany, staje się wymogiem chwili i wyzwaniem nowoczesnego biznesu.

Jedną z najczęściej stosowanych metod mających dostosować przedsiębiorstwo do zmieniających się wymogów otoczenia jest uruchomienie procesu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001:2000.

Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością traktowanego jako System Zarządzania Firmą - przedsiębiorstwo uzyskuje następujące korzyści:

 • Przedsiębiorstwo umocni swoją pozycję i zwiększy wiarygodność na rynku jako posiadacz aktywnego systemu zarządzania, zarówno w produkcji, jak i w usługach.
 • Spełnienie wymagań ze strony rynku, szczególnie w przypadku przetargów, eksportu do krajów Unii Europejskiej, uzyskania kredytu bankowego, gwarancji bankowych, gdzie posiadanie certyfikatu ISO jest już praktycznie obligatoryjne.
Międzynarodowe Normy ISO serii 9000:2000 opisujące Systemy Zarządzania Jakością dla różnorodnych zastosowań produkcyjnych i usługowych zostały zalecone do stosowania ze względu na:
 • konieczność zwiększania konkurencyjności i osiągnięcia wymaganego poziomu jakości wyrobu i świadczonych usług w sposób ekonomiczny i efektywny.
 • konieczność udokumentowania partnerowi krajowemu lub zagranicznemu, że przedsiębiorstwo posiada zdolność wytwarzania wyrobu lub świadczenia usługi zgodnie z wymaganiami odbiorcy.
 • Możliwość eksportu pod warunkiem posiadania udokumentowanego systemu jakości (bardzo często jest to warunek konieczny do podpisania kontraktu).
Decydując się na wdrożenie systemu, stoicie Państwo przed wyborem instytucji certyfikującej, a także firmy, która pomoże Wam w przygotowaniu zarządzania procesowego, odpowiedniej dokumentacji, szkoleniu pracowników i właściwym ukierunkowaniu przedsiębiorstwa na aktywne zarządzanie jakością.

Pyton Management Sp. z o.o. jest doświadczoną firmą konsultingowo - informatyczną oraz szkoleniową, która przygotuje Państwa firmę do uzyskania certyfikatu jakości. Nasi konsultanci posiadają tytuły Audytorów Systemów Jakości największych firm certyfikujących takich, jak TUV Akademie Berlin - Brandenburg oraz bardzo bogate doświadczenie z zakresu tworzenia i zarządzania procesami biznesowymi. Pyton Management ma wdrożony System Zarządzania Jakością w zakresie: "projektowanie Systemów Zarządzania Wiedzą; projektowanie, tworzenie i serwis oprogramowania oraz usługi consultingu procesów biznesowych", czego potwierdzeniem jest nadany przez TUV CERT Certyfikat ISO 9001:2000 (numer certyfikatu: 75 100 30623).

Oferujemy kompleksową usługę wdrożenia systemu Zarządzania Jakością, zapewniającą otrzymanie Certyfikatu, jak i późniejsze jego utrzymanie i modyfikowanie systemu w zależności od potrzeb.

Zakres prac oferowanych w ramach usługi:

 • Audyt organizacji, analiza firmy (zakres i cel działania).
 • Identyfikacja procesów (procesy biznesowe, procesy główne, pomocnicze i wspomagające).
 • Tworzenie Mapy Procesów (nałożenie na strukturę firmy).
 • Opracowanie koncepcji systemu jakości.
 • Dokonanie diagnozy istniejącego stanu systemu jakości / systemu zarządzania.
 • Szkolenie pełnomocnika ds. jakości i pracowników firmy.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu jakości (identyfikacja procedur systemowych i procedur postępowania, opracowanie procedur).
 • Szkolenie i przygotowanie do samodzielnej pracy zespołu auditorów wewnętrznych jakości (szczególnie w zakresie audytów procesów).
 • Przeprowadzenie wspólnie przeszkolonymi auditorami kilku audytów wewnętrznych i przegląd systemu jakości.
 • Przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych związanych z przygotowaniem firmy do audytu certyfikacyjnego.
 • Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej.
 • Obecność przy audycie certyfikującym.
Terminy:
 • W zależności od wielkości firmy, ilości filii, rodzaju produkcji lub usługi oraz determinacji klienta proponujemy terminy od czterech do ośmiu miesięcy.
 • Termin rozpoczęcia prac w ciągu dwóch tygodni od podpisania Umowy.
 
Kontakt z konsultantem
Kontakt z Pyton Management

Masz pytanie?
- oddzwonimy w ciągu 48h
MS Gold Certified Partner

UNIT4 Software Engineering jest Złotym Partnerem Microsoft

MS Gold Certified Partner logo

Certyfikat ISO
Certyfikat ISO 9001:2000 Pyton Management
Ankieta zadowolenia Klienta
Wypełnij anonimową ankietę zadowolenia klienta