UNIT4 SE | Mapa strony | Kontakt
PYTON Recruiter - rekrutacja pracowników

PYTON Recruiter pozwala usprawnić proces rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, zarządza całym procesem rekrutacyjnym: wakatami, ofertami pracy, rozmowami kwalifikacyjnymi, selekcją kandydatów oraz korespondencją. System tworzy bazę danych, która uporządkowuje wiedzę na temat umiejętności nowych kandydatów oraz pracowników organizacji. Pomaga on w szybkim wyszukiwaniu zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach.

System PYTON Recruiter podnosi innowacyjność organizacji dzięki automatycznemu wprowadzaniu i skanowaniu wszystkich przesyłanych aplikacji rekrutacyjnych. System pomaga skutecznie przeszukiwać bazę danych nie tylko po opisach z rekrutacji, czy też wynikach testów kwalifikacyjnych, ale dodatkowo po informacjach zawartych w e-mail’ach, załącznikach np. w CV, listach motywacyjnych i plikach graficznych.

Proces rekrutacji PYTON Falcon

 CechyKorzyści
Automatyczne wprowadzanie informacji o kandydatach. Brak konieczności ręcznego przepisywania danych osobowych kandydatów, którzy przesyłają swoje aplikacje pocztą e-mail. System automatycznie skanuje wiadomości i wprowadza dane kandydata do bazy.
Możliwość szczegółowego wyszukiwania wśród dokumentów aplikacyjnych Bardzo często występuje potrzeba przeszukania informacji zawartych w CV, LM lub w certyfikatach. Ręczne przeszukiwanie kilkuset aplikacji jest wysoce nieefektywne. System umożliwia wyszukiwanie informacji we wszystkich obiektach związanych z kandydatem. Rozwiązuje to problem z nieopisanymi kandydatami w systemach HR Recruitments.
Automatyczna publikacjaSystem umożliwia tworzenie oraz umieszczanie w sposób automatyczny ogłoszeń o pracę wraz z formularzami na stronie internetowej organizacji.
Zarządzanie korespondencją e-mailową.System umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej z kandydatami i zachowuje jej historię.
Automatyczne odpowiedzi poprzez hurtowe e-maile i SMS’y.System po zakończonym procesie rekrutacji automatycznie lub manualnie wysyła informację do kandydatów drogą poczty elektronicznej oraz SMS’ami.
Automatyczne konfigurowanie, wykonywanie i sprawdzanie testów elektronicznych.System dzięki modułowi Falcon Knowledge Verificator umożliwia przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych i wyszukiwanie po ich wynikach. Testy elektroniczne są zawsze dostępne do druku.
Autoryzowany dostęp do danych z podziałem na grupy uprawnień.PYTON Falcon umożliwia dostęp poszczególnym użytkownikom do wybranych informacji o kandydatach. Istnieje możliwość zdefiniowania grup i ról w systemie.
Integracja z systemem kadrowo-płacowym.System zachowuje spójność danych rekrutacyjnych z systemem kadrowo-płacowym, np. TETA Personel.

Kliknij w link, aby zamówić więcej materiałów.

 
Kontakt z konsultantem
Kontakt z Pyton Management

Masz pytanie?
- oddzwonimy w ciągu 48h
Do pobrania

Pobierz opis systemu PYTON Falcon

Opis - PYTON Falcon.pdf

Zamów więcej materiałów

MS Gold Certified Partner

UNIT4 Software Engineering jest Złotym Partnerem Microsoft

MS Gold Certified Partner logo

Przykladowe ekrany