UNIT4 SE | Mapa strony | Kontakt
PYTON Workflow - obieg dokumentów

PYTON Workflow to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise.  Jest on systemem oferującym zaawansowane narzędzia do definiowania i realizacji procesu obiegu spraw w organizacji. W odróżnieniu od tradycyjnych „twardych” systemów klasy workflow, system PYTON Workflow pozwala na elastyczne i łatwe modyfikowanie nawet skomplikowanych schematów przepływu zadań. Trudno jest zdefiniować przebieg procesu w organizacji z uwagi na jego złożoność i wielowariantowość. W PYTON Workflow, w pierwszym etapie proces jest obsługiwany przez kompetentne osoby z użyciem narzędzi wspomagających i podpowiedzi systemu, a następnie po zweryfikowaniu w praktyce i przeanalizowaniu ‘wąskich gardeł’ jest on odpowiednio modyfikowany i automatyzowany. 

  Obieg Workflow platformy Zarządzania Wiedzą w module PYTON Worklflow

Dlaczego PYTON Workflow?

  • System PYTON Workflow oferuje optymalne narzędzia do definiowania i realizacji procesu obiegu spraw. Zadania i informacje są przekazywane pomiędzy pracownikami według wprowadzonej definicji scenariusza postępowania, w którym jasno określone jest w jakiej kolejności, kiedy, komu i co przekazać.

  • Proces podejmowania decyzji jest efektywniejszy dzięki automatyzacji często powtarzanych ciągów operacji, a szczegółowe raportowanie opóźnień, stanu i sposobu realizacji zadań, wspiera kontrolę i umożliwia modyfikację procesu, tak aby zoptymalizować pracę organizacji i poprawić jej jakość. W rezultacie PYTON Workflow pozwala na efektywniejsze zarządzanie pracą, dzięki jasno sprecyzowanym scenariuszom przepływu zadań, a pracownicy szybko otrzymują decyzję do zgłaszanych spraw.

CechyKorzyści
Konfiguracja scenariuszy sprawZarządzanie i konfiguracja scenariuszy realizacji spraw, konfiguracja kilkudziesięciu dostępnych statusów sprawy.
KomunikatorAplikacja EXE, dzięki której użytkownicy odbierają komunikaty dotyczące realizowanych przez nich spraw, uzyskują informacje o aktywności innych użytkowników.
Zgłaszanie sprawZgłaszanie nowych spraw do realizacji, wprowadzanie proponowanego rozwiązania, powiązywanie z innymi zrealizowanymi sprawami.
Realizacja sprawRealizacja zgłoszonych spraw, automatyczne balansowanie praca agentów oraz decydentów i przyznawanie im spraw według zdefiniowanej formuły.
Załączanie dokumentów do sprawZałączanie dokumentów do spraw oraz do decyzji.
Administracja systemuZarządzanie uprawnieniami użytkowników, zarządzanie nieobecnościami Agentów i Decydentów, konfiguracja kalendarza dni roboczych.
Konfiguracja słowników typów sprawZarządzanie typami spraw, dodawanie nowego typu sprawy, przypisywanie odpowiednich agentów do wybranych typów.
Historia realizacji sprawGenerowanie historii realizacji spraw, podgląd, na jakim etapie i u kogo aktualnie znajduje sie sprawa oraz jak długo jest realizowana przez kolejne osoby, gdzie występują opóźnienia oraz czym są spowodowane.
Raporty sprawRaporty szczegółowe i zbiorcze, zawierające informacje o ilości, rozkładzie procentowym i czasie realizacji spraw dla poszczególnych osób oraz zbiorczo dla grup.
KonsyliumPrzeprowadzanie dyskusji na temat realizowanej sprawy.

 Kliknij w link, aby zamówić więcej materiałów.

 
Kontakt z konsultantem
Kontakt z Pyton Management

Masz pytanie?
- oddzwonimy w ciągu 48h
Podział platformy
Struktura Platformy PYTON Enterprise
MS Gold Certified Partner

UNIT4 Software Engineering jest Złotym Partnerem Microsoft

MS Gold Certified Partner logo

Rozwiązania biznesowe
Obsługa klienta
Do pobrania

Pobierz Whitepaper PYTON Workflow
Whitepaper.pdf

Zamów więcej materiałów

Prezentacja systemu
Zamów prezentację PYTON Workflow