UNIT4 SE | Mapa strony | Kontakt
PYTON Collaborate - praca grupowa i komunikacja

PYTON Collaborate jest systemem wchodzącym w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise. PYTON Collaborate umożliwia grupową pracę wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu. System wspomaga wspólne rozwiązywanie problemów, tworzenie nowych rozwiązań, realizowanie zadań, wspólną wymianę informacji, współdzielenie zasobów, planowanie i kontrolowanie działań pracowników, stanowi repozytorium dokumentów oraz bazę wiedzy o projektach prowadzonych w organizacji.  

 

 Pyton Collaborate{mosimage}

Dlaczego PYTON Collaborate?

  • System ułatwia grupową pracę nad projektem , dzięki pakietowi narzędzi wspomagających wspólną pracę nad określonym zadaniem podczas spotkań i w ramach komunikacji wirtualnej.

  • Manager projektu może w łatwy i szybki sposób stworzyć zespół projektowy wyszukując użytkowników ze znajomością wybranej problematyki.
  • Członkowie zespołu mają możliwość wspólnej pracy nad dokumentami należącymi do projektu. Dokumenty mogą być komentowane, zatwierdzane, oceniane. System przechowuje informacje o wersjach dokumentów, ich historii, ostatniej edycji.
  • Korzystanie z systemu zmniejsza koszt komunikacji między pracownikami oraz koszt dotarcia do informacji dzięki udostępnieniu elektronicznych kanałów komunikacji. System zapisuje w swojej bazie wiedzy przebieg wszystkich wirtualnych spotkań pracowników, zarządza ich cyklem życia i zabezpiecza przed niepowołanym dostępem.
  • Pyton Collaborate podnosi innowacyjność organizacji dzięki gromadzeniu wiedzy w systemie, redukowane jest ryzyko popełnienia błędu i powtórnego tworzenia istniejącej wiedzy, jednocześnie doświadczenia organizacji kumulują się co pozwalają na podejmowanie coraz lepszych decyzji.

 

Cechy Korzyści
Wirtualne obszary robocze Tworzenie wirtualnych obszarów roboczych Workspace skupiających zbiorcze informacje wokół jakiegoś zadania, projektu, produktu itp.
Uczestnicy Workspace Prezentowanie uczestników Workspace na stronie obszaru roboczego.
Grupowa praca nad dokumentami Grupowa edycja, tworzenie i zatwierdzanie kluczowych dokumentów w projektach.
Chat Prowadzenie rozmów w obrębie obszaru roboczego jak i w aspekcie dowolnego obiektu wchodzącego w skład obszaru roboczego.
Przeprowadzanie ankiet Zebranie opinii wśród użytkowników systemu.
Podgląd maili związanych z projektem Ustrukturalizowana lista emaili związanych z danym zagadnieniem.
Wysyłanie hurtowych emaili i sms-ów Hurtowe wysyłanie emaili i sms-ów do wybranych grup użytkowników systemu PYTON.
Grupowa edycja kalendarza Planowanie spotkań, dyskusji, czatów, szkoleń.
Widoczność zadań w projekcie Użytkownicy systemu informowani są o zadaniach do wykonania w systemie.

Kliknij w link, aby zamówić więcej materiałów.

 
Kontakt z konsultantem
Kontakt z Pyton Management

Masz pytanie?
- oddzwonimy w ciągu 48h
Podział platformy
Struktura Platformy PYTON Enterprise
MS Gold Certified Partner

UNIT4 Software Engineering jest Złotym Partnerem Microsoft

MS Gold Certified Partner logo

Rozwiązania biznesowe

Sprzedaż

Marketing

Kadry

Badania i rozwój

Do pobrania

Pobierz Whitepaper PYTON Collaborate
Whitepaper.pdf

Zamów więcej materiałów

Prezentacja systemu
Zamów prezentację PYTON Collaborate