UNIT4 SE | Mapa strony | Kontakt
PYTON Content - portal korporacyjny

System PYTON Structure jest systemem wchodzącym w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise. Jest on systemem klasy ECM (Enterprise Content Management) i umożliwia budowanie STRUKTUR WIEDZY oraz zarządzanie nimi.
Pojedyncza STRUKTURA WIEDZY może składać się z różnych OBIEKTÓW WIEDZY takich jak: ludzie, dokumenty, pytania i odpowiedzi, news’y, opisy, komentarze, szkolenia e-learningowe, pliki audio i video, linki, tabele, raporty, ankiety, itp.
Warstwa prezentacyjna systemu umożliwia zarządzanie treścią natomiast wbudowane mechanizmy pozwalają na monitorowanie ilości i jakości zgromadzonej wiedzy, zarówno tej jawnej (skodyfikowanej w postaci zapisanej) jak i tej ukrytej (w głowach ekspertów).
Dzięki takiemu podejściu, możliwe jest kontrolowanie ilości i jakości zgromadzonej w organizacji wiedzy i związanych z tym kosztów, w kontekście konkretnego procesu biznesowego. Jeśli np. w danej organizacji istnieje korelacja pomiędzy wiedzą na temat danego produktu, a poziomem jego sprzedaży, to dzięki PYTON Structure możliwe jest monitorowanie tego procesu i zarządzanie nim.

Schemat moduły Zarządzania Wiedzą PYTON Structure

System PYTON Structure może być wykorzystany do prezentowania informacji pochodzących z wewnętrznych systemów: Knowledge Base, Collaborate, E-learning, Workflow oraz innych systemów zewnętrznych (poprzez odpowiedni interfejs). Informacje prezentowane są przy pomocy „struktur wiedzy” będących obiektami bądź agregatami obiektów. System pozwala na wyselekcjonowanie, ustrukturalizowanie i publikację informacji na określony temat w jednym miejscu. Dzięki wbudowanym mechanizmom zarządzania wiedzą system umożliwia określenie wymaganego poziomu wiedzy organizacji na dany temat, a następnie na monitorowanie odchyleń. Poziom wiedzy może być określony w różnych aspektach, takich jak ilość, jakość, zakres prezentowanej wiedzy skodyfikowanej w stosunku do wiedzy ukrytej.

Dlaczego  PYTON Structure?

  • Dla organizacji, które osiągnęły już pewien poziom rozwoju niezwykle ważna staje się umiejętność zarządzania wiedzą zwłaszcza w kontekście realizacji konkretnych procesów biznesowych np. „wiedza produktowa w kontekście sprzedaży”. PYTON Structure umożliwia w takim przypadku nie tylko lokalizację, uporządkowanie i prezentację wiedzy organizacji na zadany temat, ale również na określenie i utrzymywanie wymaganego poziomu tej wiedzy oraz dopasowanie tego poziomu do uzyskiwanych wyników sprzedaży produktów.  W optymalnej sytuacji oznacza to, że możemy mierzyć korelację pomiędzy nakładami na wiedzę produktową, a wynikami sprzedaży produktów i na tej podstawie podejmować racjonalne decyzje o zwiększeniu lub zmniejszeniu kosztów utrzymania odpowiedniego poziomu wiedzy produktowej w całej organizacji, a w niektórych wypadkach także w jej otoczeniu.
  • PYTON Structure może być wykorzystany do budowania STRUKTUR WIEDZY na dowolny temat, jednak silnie rekomendowane jest powiązanie tych struktur z realizacją konkretnych procesów biznesowych. PYTON Structure wspiera realizację procesu integracji wiedzy, którego celem jest kontekstowe zgromadzenie wiedzy wokół kluczowych procesów biznesowych w organizacji, a w efekcie stworzenie stron tematycznych produktów, projektów, procesów.

 

Cechy Korzyści
Budowanie kompletnych STRUKTUR WIEDZY na dany temat W jednym miejscu zbierana i organizowana jest zarówno wiedza jawna (skodyfikowana) jak i ukryta (reprezentowana przez ekspertów dziedzinowych).
Możliwość określenia i utrzymywania wymaganego poziomu wiedzy na dany temat Dzięki zaawansowanym algorytmom system pozwala na ustalenie wzorca i na pomiar odchyleń, co jest podstawą do automatycznego generowania zadań dla osób odpowiedzialnych oraz informacji dla osób zarządzających.
Współpraca z innymi systemami Platformy Pyton Dzięki czemu możliwe jest łatwe uruchamianie odpowiednich procesów wiedzy jak jej aktualizacja, przepływ czy transfer, wtedy kiedy jest to rzeczywiście potrzebne.
Kontrola dostępu odpowiednich osób do odpowiedniej wiedzy Chief Knowledge Officer może w kontrolowany sposób zarządzać dostępem do wiedzy organizacji.

 

Kliknij w link, aby zamówić więcej materiałów.

 
Kontakt z konsultantem
Kontakt z Pyton Management

Masz pytanie?
- oddzwonimy w ciągu 48h
Do pobrania

Pobierz Whitepaper
PYTON Structure
Whitepaper.pdf

Zamów więcej materiałów

Podział platformy
Struktura Platformy PYTON Enterprise
Prezentacja systemu
Zamów prezentację PYTON Structure
MS Gold Certified Partner

UNIT4 Software Engineering jest Złotym Partnerem Microsoft

MS Gold Certified Partner logo

Rozwiązania biznesowe

Sprzedaż

Marketing

Badania i rozwój