UNIT4 SE | Mapa strony | Kontakt
PYTON Appraisal - oceny pracownicze

System PYTON Appraisal wpiera proces ocen pracowniczych wewnątrz organizacji od etapu planowania poprzez wprowadzanie ocen do systemu, aż po raportowanie wprowadzonych ocen. System zawiera zaawansowane mechanizmy wyboru użytkowników do procesu ocen. W aplikacji jest odzwierciedlana struktura organizacyjna firmy, dzięki czemu każdy pracownik ma swojego przełożonego oraz podwładnych w systemie. Struktura ta oraz konta użytkowników mogą być automatycznie synchronizowane z innymi systemami, np. systemem kadrowym TETA Personel.

W systemie zaimplementowano pełne wsparcie dla powiadomień o ważnych zdarzeniach w procesie oceniania. Powiadomienia otrzymują zainteresowane osoby w postaci wiadomości e-mail. Dzięki temu pracownicy zawsze wiedzą na jakim etapie procesu się znajdują i co ich czeka w najbliższym czasie. Także przełożeni, w razie potrzeby, mogą monitorować postęp swoich podwładnych.

System pozwala tworzyć zaawansowane harmonogramy ocen rocznych z możliwością weryfikacji założonych celów zawodowych. Możliwe są również do przeprowadzenia scenariusze krótkich ocen jednostkowych. Oceny są przeprowadzane w oparciu o definiowane przez użytkowników formularze ankietowe.

Przykładowa ankieta oceny pracowniczej wykonana w systemie PYTON Oceny Okresowe

Bardzo rozbudowana część raportowa modułu pozwala na porównywanie wypełnionych przez wiele osób kwestionariuszy, porównywanie odpowiedzi w grupach z liczeniem wartości średnich, wartości minimalnych oraz maksymalnych. Istnieje także raport pozwalający na monitorowanie postępu procesu oceniania poszczególnych pracowników, na którym właściciel procesu ma dostępne także zestawienia ogólne obrazujące globalny postęp procesu.

Raport monitoringu ocen okresowych

Dlaczego PYTON Oceny Pracownicze?
 • System PYTON Oceny Pracownicze pozwala na skrócenie czasu przygotowywania procesu, zwiększa efektywność i obiektywność otrzymywanych odpowiedzi, znacznie obniża koszty realizacji ocen pracowniczych szczególnie w rozproszonych organizacjach. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mając m.in. do dyspozycji dane historyczne chętnie podchodzą do tej formy oceniania.

CechyKorzyści
Konfiguracja procesu ocen pracowniczych (Workflow) Przeprowadzanie procesu oceniania pracowników w wielu modelach. System umożliwia skonfigurowanie ról: Pracownika, Przełożonego, Przełożonego drugiego stopnia (N+2), Administratora HR. Możliwa jest również konfiguracja różnych przebiegów procesu ocen pracowniczych z użyciem wyżej wymienionych ról.
Zarządzanie PracownikamiSystem pozwala na odzwierciedlenie struktury organizacyjnej firmy, dzięki czemu "rozpoznaje" , kto jest Przełożonym Pracownika. Synchronizacji danych Pracowników wraz z ich przypisaniem do struktury organizacyjnej może następować automatycznie lub ręcznie z inny systemów np. z systemu kadrowego Teta Personel. Możliwe jest również tworzenie w systemie grup Pracowników niezależnych od struktury organizacyjnej.
Edytor ankietSystem posiada wbudowany edytor ankiet, który daje możliwość odwzorowania ankiety papierowej obowiązującej w organizacji w systemie PYTON Oceny Pracownicze. Edytor umożliwia:
 • Konfigurację wyglądu ankiety w aplikacji
 • Tworzenie sekcji pytań w ankiecie
 • Tworzenie różnych typów pytań:
  • Otwartych z długą odpowiedzią
  • Otwartych z krótką odpowiedzią
  • Wartościujących
  • Zamkniętych z przypisanymi wagami
  • Zamkniętych z przypisanymi odpowiedziami
  • Mieszanych
 • Tworzenie pytań typu "Tabela":
  • Możliwość definiowania tabeli - ilość wierszy, ilość kolumn, nagłówki
  • Możliwość definiowania rozwijalnych list wyboru w tabelach, na podstawie słowników zdefiniowanych wcześniej w systemie(np. kategorie celów, szkoleń itp.).
  • Możliwość umieszczania w tabeli kolumn z innych tabel (pozwala na wyświetlenie w aktualnej tabeli celów, celów wprowadzonych w poprzednim okresie)
 • Umieszczenie w elektronicznej wersji ankiety linków do załączników np. Opis procesu.
 • Możliwość wyświetlenia metryki podczas wprowadzania ankiety do aplikacji, na podglądzie wprowadzonej ankiety, na raportach pojedynczych użytkowników.
Interfejs PrzełożonegoDostęp do systemu przez Przełożonego następuje z poziomu przeglądarki internetowej. Po zalogowaniu się do systemu Przełożony widzi listę swoich Pracowników, podlegających ocenie. Przełożony może z poziomu listy uruchomić ankietę Pracownik, a następnie wprowadzić do niej dane i zapisać ocenę. Przełożony widzi na liście statusy ocen co pomaga mu w śledzeniu postępu procesu ocen pracowniczy wśród jego Pracowników. Przełożony ma możliwość wydruku ankiety swoich Pracowników. System umożliwia ustawianie zastępstw, co pozwala kontynuować proces w przypadku nieobecności Przełożonego.
Interfejs PracownikaDostęp do systemu przez Pracownika następuje z poziomu przeglądarki internetowej. Po zalogowaniu się do systemu Pracownik widzi link do swojej oceny. Po kliknięciu w link następuje uruchomienie ankiety, a następnie Pracownik wprowadza dane w sekcji dotyczącej Pracownika oraz zapisać ankietę. Pracownik widzi status swojej oceny jest bardzo przydatne w przypadku wielopoziomowego zatwierdzania oceny.
Interfejs Administratora HRZ poziomu interfejsu administratora systemu PYTON Oceny Pracownicze możliwe jest:
 • Zarządzanie datami uruchomienia i zakończenia procesu.
 • Wybieranie Pracowników podlegających ocenie
 • Monitorowanie procesu, a w szczególności: wysyłanie do Pracowników i Przełożonych ponagleń i powiadomień, przesuwanie terminów wypełnienia ankiety w systemie na prośbę Pracownika lub przełożonego.
 • Wydrukowanie wypełnionej oceny pracowniczej dowolnego Pracownika.
 • Generowanie i przeglądanie raportów ocen pracowniczych w kontekście grup Pracowników jak i pojedynczych Pracowników
 • Filtrowanie raportów na podstawie struktury organizacyjnej np. z TETA Personel.
 • Filtrowanie raportów na podstawie grup Pracowników tworzonych w systemie PYTON.
 • Konfigurowanie dostępu do raportów
 • Eksportowanie raportów do pliku tekstowego
 • Drukowanie raportów

 Kliknij w link, aby zamówić więcej materiałów.

 
Kontakt z konsultantem
Kontakt z Pyton Management

Masz pytanie?
- oddzwonimy w ciągu 48h
MS Gold Certified Partner

UNIT4 Software Engineering jest Złotym Partnerem Microsoft

MS Gold Certified Partner logo