UNIT4 SE | Mapa strony | Kontakt
PYTON Falcon wspomoże rekrutację

16-10-2007
PYTON Management, wrocławski producent platformy do zarządzania wiedzą oraz nowoczesnych rozwiązań e-learningowych, wprowadza na rynek aplikację kompleksowo wspomagającą obsługę procesu rekrutacji – PYTON Falcon.

- Jest to rozwiązanie łączące zarówno nasze kompetencje z zakresu nowoczesnych technologii jak i wiedzę na temat HR. Pozwala ono w pełni zautomatyzować proces rekrutacji nowych pracowników i odpowiednio wyselekcjonować tych, którzy staną się najcenniejszym aktywem firmy - powiedział Ireneusz Szumiło, prezes PYTON Management.

Aplikacja oparta na Platformie Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise pozwala na zarządzanie całym procesem rekrutacji – począwszy od publikacji ogłoszeń w Internecie, automatycznego wprowadzania danych o kandydacie z poczty e-mail aż po selekcję zgłoszeń i przeprowadzanie testów elektronicznych. Ponadto PYTON Falcon umożliwia zaawansowane opisywanie kandydatów oraz szybkie przeszukiwanie bazy danych z uwzględnieniem informacji zawartych w CV oraz listach motywacyjnych. Dzięki temu wyszukanie pracownika o odpowiednich kwalifikacjach trwa tylko chwilę.

System PYTON Falcon zapewnia nie tylko pełną automatyzację procesu przyjmowania zgłoszeń, ale także umożliwia organizację spotkań i informowanie uczestników o ich terminie za pośrednictwem gotowych szablonów wiadomości poczty elektronicznej i SMSów. Aplikację można także zintegrować z systemem kadrowo-płacowym, dzięki czemu system łatwo dopasowuje się do innych rozwiązań informatycznych stosowanych w firmie.

- PYTON Falcon to odpowiedź na rosnące potrzeby naszych klientów zainteresowanych organizacją firm zbudowanych na wiedzy. Obecnie trwają negocjacje związane z wdrożeniem tego systemu u trzech klientów korporacyjnych, wdrożenia zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku - dodaje prezes PYTON Management.

Powrót

 
MS Gold Certified Partner

UNIT4 Software Engineering jest Złotym Partnerem Microsoft

MS Gold Certified Partner logo