UNIT4 SE | Mapa strony | Kontakt
PYTON E-Learning - nowa wersja

System PYTON E-Learning został przebudowany i rozbudowany. Teraz jeszcze łatwiej można tworzyć i realizować szkolenia zdalne, generować raporty, tworzyć nowe ścieżki oraz scenariusze szkoleń. Dodano mechanizmy dynamicznego grupowania użytkowników oraz nowe opcje administracyjne. Architektura logiczna PYTON E-Learning została przebudowana - teraz każdy obiekt szkoleniowy jest traktowany jako materiał szkoleniowy na ścieżce szkoleń.

Do głównych zmian w PYTON E-Learning należą:

  1. Nowy Panel Administracyjny Szkoleń.
  2. Dodano mechanizmy "Ścieżki Materiałów w Szkoleniu" (rzw. scenariusze szkoleń) pozwalające na uzależnienie przebiegu szkolenia od wyników uczestnika w poszczególnych jego elementach, np. jeśli uczestnik satysfakcjonująco zaliczył test wstępny, uruchamiany mu jest od razu materiał dla zaawansowanych, w przeciwnym przypadku musi się najpierw zapoznać z materiałem podstawowym.
  3. Rozbudowano mechanizmy "Ścieżek szkoleniowych", pozwalając na grupowanie szkoleń i definiowanie zależności pomiędzy nimi. Dzięki temu możliwe jest skonfigurowanie dla każdego użestnika indywidualnego toku szkoleń. Przebieg i struktura ścieżek szkoleń są wyświetlane na intuicyjnym grafie.
  4. Rozszerzono możliwości modułu tworzenia testów egzaminacyjnych - w nowej wersji można juz zadawać pytania zarówno zamknięte (jedno- i wielokrotnego wyboru, uzupełnień z wyborem lub bez, układania elementów w kolejności, dopasowania elementów parami) jak i otwarte (oceniane przez trenera).
  5. Zupełnie nowy moduł Certyfikatów - pozwalający na generowanie i przydzielanie uczestnikom certyfikatów z tytułu ukończenia szkolenia bądź zaliczenia testu.
  6. Nowe usprawnione raporty wyników, w tym także raporty wyników dla przełożonych uczestników szkoleń.

Nowy PYTON E-Learning jest już intensywnie wykorzystywany w Cyfrowym Polsacie, gdzie spotkał się z dużym uznaniem i poczuciem zaoszczędzonego czasu i pracy.

 
MS Gold Certified Partner

UNIT4 Software Engineering jest Złotym Partnerem Microsoft

MS Gold Certified Partner logo